Friday, 18 January 2013

MACAPAT


PANGKUR

Kang sekar pangkur winarna
Lelabuhan kang kanggo wong ngaurip
Ala lan becik puniku
Prayoga kawruhana
Adat waton puniku dipun kadulu
Miwah ingkang tata karma
den kaesthi siyang ratri

POCUNG
Ngelmu iku, kalakone kanti laku
lekase lawan kas
tegese kas nyantosani
setya budya pangekese dur angkara

GAMBUH
sekar gambuh ping catur
kang cinatur, polah kang kalantur
tanpa tutur, katula tula katali
kadaluarsa katutuh
kapatuh pan dadi awon


No comments:

Post a Comment

Yuk, tinggalkan jejak dengan berkomentar...